EmmabodaBygdens SportFiskeKlubb startades den 7 mars 1972  på initiativ av Anders Thuresson.

Anders Övertygade många att bli medlemmar i klubben och antalet medlemmar har sedan starten pendlat mellan 80 - 120.

Anders har sedan starten fram till sin bortgång 2009 varit klubbens ordförande och har spridigt sin entusiasm till många som gjort klubben till vad den är idag.

Direkt efter klubbens tillkomst började jakten efter en lämplig sjö för inplantering av ädelfisk. Redan året efter fick vi napp och sjön Svartegöl har sedan dessarrenderats och en insättning av ca 400Kg rengbåge har skett varje år. Försök på öring har gjorts men dom trivdes inte och slutade helt att äta.

Svartegöl ligger ett par kilometer väster om Vissefjärda har en yta av ca 3,3 ha och ett maxdjup på ca 8m.

Den är idag till vissa delar handikappanpassadoch är ett populärt utflyktsmål av många sportfiskare, såväl från Sverige som andra europeiska länder.

I Svartegöl finns Regnbåge, Röding, Abborre och tyvärr även någon gädda samt en hel den annan vitfisk.

Ett par år efter starten höjdes röster om att vi även skulle försöka arrendera en sjö med möjlighet att plantera in storöring.

Hushållningssällskapet som ägde Mosjön med tillhörande mark var villiga att låta oss ta hand om den till ett vettigt arrendebelopp.

Mosjön är ca 35ha stor och har ett maxdjup på ca 10m. Vi förstod snart att det skulle var svårt att bevaka fisket av ädelfisk i den sjön eftersom den ligger mitt ute i ödemarken ca 3,5km sydost om Ödevata.

Så därförfinns där vanlig egenproducerad, gädda, aborre,sutare,mört, löja, annan vitfisk och kanske några enstaka ålar i mosjön. klubben sa upp arrendet för mosjön 2020

Kommentarer

18.03.2022 12:18

Dennis Larm

Hej. är det fortfarande is på sjön?

06.08.2019 09:19

Bosse

finns där så man kan ha husvagn

06.08.2019 18:36

Jonas

Hej. Det finns ingen speciell plats för husvagn vid parkeringarna men det händer att nån ställer där över en natt

14.09.2016 10:03

Therese

Hej! Har ni satt i ny fisk nu då? Ska bli spännande och testa denna sjö! :)

20.09.2016 10:13

Jonas

Hej Therese

Innom kort kommer det att sättas in fisk

01.08.2016 19:57

Jonas

Hej Eva. vi sätter fisk 2 gånger om året en på våren och en på hösten, senaste var I mitten av maj, nästa kommer I I skiftet aug/sep

01.08.2016 17:49

Eva Petersson

När var sista isättningen av fisk?

19.05.2016 09:28

Knud Lenefors

Var och tittade på Svartegöl och skulle vilja bli medlem i fiskeklubben, då jag flugfiskar mycket. Bor i Gullabo sedan 3 år.

19.05.2016 20:33

Jonas

Hej.
Skicka ett mail till emmabodafiskeklubb@hotmail.com så loser vi det :)

//Jonas